Inne miejsca

Zabytkowe aleje drzew

Pomniki przyrody:

Przy ulicy Iłżeckiej rośnie 70 lip drobnolistnych. Drzewa te są pomnikami przyrody i zostały objęte ochroną. 

Przy ul. Rybnickiej rośnie 81 drzew kasztanowca zwyczajnego, lip drobnolistnej i szerokolistnej, a także robinii akacjowej. Drzewa te jakiś czas temu zostały uznane za pomniki przyrody i wpisane do rejestru wojewódzkiego.