Wersja graficzna

Kultura

Wybierz miesiąc:

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy serdecznie zapraszają na Koncert Noworoczny Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej. Niedziela 27 stycznia 2019, godz. 19.00, Okęcka Sala Widowiskowa, ul. 1 Sierpnia 36a.

więcej

Prosimy dotychczasowych członków DKDS Włochy oraz inne organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne niewspółpracujące dotychczas z Komisją, o złożenie oświadczenia o chęci udziału w jej pracach i ich dostarczenie na kolejne posiedzenie Komisji, które odbędzie się 12.02 br. lub do Urzędu Dzielnicy Włochy, pokó nr 338, najpoźniej do dnia 28 lutego br.. Po tym terminie organizacje pozarządowe i jednostki organizacyjne, które nie złożyły stosownego oświadczenia, zostają usunięte z DKDS-u. 

więcej

Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy serdecznie zapraszają na koncert "SŁOWICZE KOLĘDOWANIE"w wykonaniu Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej. Niedziela 13 stycznia, godz. 14.00 (po Mszy Św. o godz. 13.00), Kościół św. Franciszka z Asyżu, ul Hynka 4a. Wstęp wolny.

więcej