Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa 94 im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
ul. Cietrzewia 22A, 02-492 Warszawa
tel.: (+48) 22 863 73 12
e-mail: sekretariat94@wp.pl
www: http://www.sp94.waw.pl

W 1928 r. Edward Koelichen przekazał gminie Skorosze działkę przy ulicy Parkowej (obecnie Cietrzewia) pod budowę gmachu szkolnego. W 1932 r. nastąpiło uroczyście otwarcie placówki. W 1935 r. Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz o nadanie szkole imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Decyzja była pozytywna i w centralnym miejscu szkoły ustawiono popiersie patrona. Podczas wojny placówka nie działała. Po wojnie budynek odremontowano ze składek rodziców, ale szkole nie przywrócono imienia Marszałka.

Dzieci było tak dużo, że naukę prowadzono na dwie zmiany. Dlatego władze oświatowe w 1953 r. rozpoczęły rozbudowę. Jednocześnie w starym budynku utworzono drugą szkołę o numerze 146. Jednak w następnych latach liczba dzieci zmniejszyła się i postanowiono obie placówki połączyć w jedną o numerze 94.

W 1989 r. Rada Pedagogiczna wystąpiła do władz z wnioskiem o przywrócenie szkole dawnego imienia. Rok później otrzymała na to zgodę. W 1991 r. obchodzono uroczyście 60-lecie szkoły imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

W 1994 r. stworzono w szkole pierwszą klasę integracyjną dla dzieci z porażeniem mózgowym. Urząd gminy i Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomogły finansowo w dostosowaniu budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. „Szkoła nad stawem” ma zatem czym się chlubić. Obecnie do szkoły uczęszcza 712 uczniów, których uczy grono 53 nauczycieli. Przy szkole działa Ognisko Wychowawcze im. K. Lisieckiego „Dziadka”.

Rok szkolny 2010/11 - jubileuszowy był niezwykle ważny dla naszej szkoły, gdyż  obchodzono w nim 80 - lecie naszej placówki i 20-lecia przywrócenia imienia. Obchody obejmowały gromadzenie dokumentacji, zdjęć, pamiątek z minionych lat, spotkania z absolwentami, zajęcia i wystawy z cyklu  Historia szkoły. Kulminację obchodów 80 - lecia Szkoły Podstawowej nr 94  stanowiła uroczysta akademia z udziałem najwyższych władz dzielnicy Włochy i innych gości. 

Szkoła opiekuje się miejscem pamięci narodowej przy ulicy Techników 4. Jest to tablica poświęcona pamięci oficerów 2 batalionu 7 pp. „Garłuch”, którzy w tym budynku zostali zamordowani lub aresztowani. 

Lokalizacja na mapie: