Bezpieczeństwo

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 (998)
 ul. Chrościckiego 76, 02-473 Warszawa
 tel.: (+48) 22 596 70 20
 www: http://www.warszawa-straz.pl/index.php/struktura/jrg/jrg-nr-2
Policja: Komisariat Policji Warszawa – Włochy (112; 997)
 ul. 17 Stycznia 57, 02-146 Warszawa
 tel.: (+48) 22 603 26 20; 22 603 26 21
 www: http://ochota.policja.waw.pl/portal/r3/873/1312/Komisariat_Policji_Warszawa_Wlochy.html
Policja: Rewir Dzielnicowy Policji Warszawa - Włochy ul. Potrzebna 1
 ul. Potrzebna 1, 02-448 Warszawa
 tel.: (+48) 22 603 68 22; 22 603 26 31
 www: http://ochota.policja.waw.pl
Straż miejska OT 3 Warszawa – Ochota, Ursus, Włochy (986)
 ul. Przemyska 18, 02-361 Warszawa
 tel.: (+48) 22 823 73 88
 www: http://www.strazmiejska.waw.pl
Pogotowie ciepłownicze (993)
 Warszawa
 tel.: (+48) 22 822 43 54
Pogotowie energetyczne
 Warszawa
 tel.: (+48) 22 821 31 31
 www: http://www.rwestoenoperator.pl/web/cms/pl/1770600/przydatne-informacje/poogotowie-energetyczne/
Pogotowie gazowe (992)
 Warszawa
 tel.: (+48) 22 628 45 87
Pogotowie wodno-kanalizacyjne (994)
 Warszawa
 tel.: (+48) 22 821 52 11
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego (999)
 Warszawa
 tel.: (+48) 22 525 14 05