Organizacje pozarządowe

Fundacja "Promyk Słońca"
 ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa
 tel.: (+48) 22 868 73 96
 www: http://www.promykslonca.pl
Fundacja "Scena Współczesna"
 ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa
 tel.: (+48) 605 332 320
 www: http://www.scenawspolczesna.pl
Fundacja "Stare Nowe Moje Włochy"
 ul. Popularna 32a, 02-473 Warszawa
 www: http://starenowemoje.blogspot.com/p/skontaktuj-sie.html
Fundacja Domy Wspólnoty "Chleb Życia"
 ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa
 tel.: (+48) 22 868 75 66
 www: http://www.chlebzycia.org.pl
Fundacja Ochrony Zabytków i Dzieł Sztuki "Fidzisz"
 al. Krakowska 23, 02-183 Warszawa
 tel.: (+48) 22 868 35 42
Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Wojskowej
 ul. Ryżowa , Warszawa
 www: http://www.fortwlochy.pl
Stowarzyszenie "Willa Włochy"
 Warszawa
 www: http://www.willawlochy.waw.pl/index.html
Stowarzyszenie Antymobbingowe pod patronatem Barbary Grabowskiej
 ul. Lechicka 1 m. 48, 02-156 Warszawa
 tel.: (+48) 22 868 55 82
Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
 al. Krakowska 113 lok. 3, 02-180 Warszawa
 tel.: (+48) 22 846 33 57, 601 093 346, 502 344 422
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
 ul. Naukowa 15D, 02-463 Warszawa
 tel.: (+48) 22 863 46 42
 www: http://www.wlochy.org.pl