Organizacje pozarządowe

Fundacja "Promyk Słońca" 
ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa
tel.: (+48) 22 868 73 96
www: http://www.promykslonca.pl
 
Fundacja "Scena Współczesna"
ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa
tel.: (+48) 605 332 320
www: http://www.scenawspolczesna.pl
 
Fundacja "Stare Nowe Moje Włochy"
ul. Popularna 32a, 02-473 Warszawa
www: http://starenowemoje.blogspot.com/p/skontaktuj-sie.html

Fundacja Domy Wspólnoty "Chleb Życia"
ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa
tel.: (+48) 22 868 75 66
www: http://www.chlebzycia.org.pl

Fundacja Ochrony Zabytków i Dzieł Sztuki "Fidzisz"
al. Krakowska 23, 02-183 Warszawa
tel.: (+48) 22 868 35 42
 
Fundacja Ochrony Zabytków Techniki Wojskowej
www: http://www.fortwlochy.pl
 
Stowarzyszenie "Willa Włochy"
www: http://www.willawlochy.waw.pl/index.html
 
Stowarzyszenie Antymobbingowe pod patronatem Barbary Grabowskiej
ul. Lechicka 1 m. 48, 02-156 Warszawa
tel.: (+48) 22 868 55 82
 
Stowarzyszenie Mieszkańców Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
al. Krakowska 113 lok. 3, 02-180 Warszawa
tel.: (+48) 22 846 33 57, 601 093 346, 502 344 422
 
Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy
ul. Naukowa 15D, 02-463 Warszawa
tel.: (+48) 22 863 46 42
www: http://www.wlochy.org.pl

Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa-Włochy "ŹRÓDŁO"
ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa

Caritas przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej
ul. Popularna 46 02-473  Warszawa

Fundacja im. ks. prof. Ryszarda Rumianka
ul. Rybnicka 27 02-405 Warszawa

Hufiec ZHP Warszawa Ursus – Włochy im. hm. Mieczysława Bema
ul. Adamieckiego 1, 02-495 Warszawa, skr. poczt. 43
www.ursus.zhp.info
e-mail: hufiec@ursus.zhp.info,

Stowarzyszenie Strefa Wsparcia
ul. Turmoncka 10/5A,  03-254 Warszawa

Fundacja przez Zabawę do Rozwoju
al. Krakowska 157, 02-180 Warszawa

Stowarzyszenie Aktywacja
ul. Rybnicka 25, 02-457 Warszawa

Fundacja Kuchnia
ul. Ciszewska 10, 02-443 Warszawa

Stowarzyszenia DZECIAKI
ul. Promienista 12 a, 02-428 Warszawa

Zarząd Oddziału Rejonowego PZERiI  Warszawa – Włochy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa