Parafie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus
ul. Rybnicka 27, 02-405 Warszawa
tel.: (+48) 22 863 75 23
fax: (+48) 22 535 01 11
www: http://www.swietateresa.pl/

Dnia 10 lutego 1929 roku w sali czytelni powszechnej przy ulicy Mickiewicza 14 zebrali się mieszkańcy Włoch w sprawie budowy kościoła we Włochach. Obecny na zebraniu ksiądz prałat Witold Prądzyński -proboszcz parafii św. Wawrzyńca, do której należały Włochy, przedstawił zadania jakie czekają zebranych w trakcie realizacji zamierzonego planu. Powstał Komitet Budowy Kościoła. Dnia 21 czerwca 1929 roku komitet zwrócił się do księdza arcybiskupa Aleksandra Kakowskiego z prośbą o zatwierdzenie komitetu utworzenia parafii i mianowanie duszpasterskie oraz budowę prowizorycznej kaplicy.

W 1930 roku dzięki staraniom księdza Bronisława Piórkowskiego wybudowano drewnianą kaplicę, która przez wiele lat służyła jako świątynia parafianą. Ksiądz kardynał Aleksander Kakowski dekretem z dnia 1 grudnia 1934 roku erygował we Włochach parafię pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Jednocześnie władze archidiecezjalne mianowały księdza dr. Juliana Chrościckiego proboszczem nowo utworzonej parafii zobowiązując go z dniem 8 grudnia do pełnienia właściwych obowiązków.

W momencie tworzenia parafii osiedle Włochy liczyło ok. 8300 mieszkańców.

Dnia 30 marca 1935 roku do parafii dołączono wieś Solipse, dotychczas należącą do parafii Służew.  W latach 1936-1939 wybudowano dom parafialny.

W czasie II wojny światowej mieszkańcy parafii doznali prześladowań okupanta, podobnie jak cały naród. Po zakończeniu wojny parafianie przystąpili do budowy monumentalnej świątyni wg projektu architekta Stefana Kozińskiego. Wiązało się to z wypełnieniem ślubu złożonego Bogu przez proboszcza w czasie jego pobytu w więzieniu.

W sierpniu 1947 roku ks. arcybiskup Antoni Szlagowski dokonał poświęcenia fundamentów i wmurowania kamienia węgielnego.

Pierwszą Mszę Świętą w budującej się jeszcze parafii odprawił 8 grudnia 1953 roku ówczesny jej proboszcz. W 1958 roku w Starych Włochach wydzielono nowa parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej.

24 czerwca 1965 roku ks. kardynał Stefan Wyszyński Metropolita Warszawski i Prymas Polski dokonał konsekracji obecnego kościoła. 9 września 1973 roku zmarł pierwszy proboszcz parafii i został pochowany w podziemiach kościoła.

Lata 1973-1993 to okres nieustannej, pełnej poświęcenia pracy nowego proboszcza ks. Henryka Miastowskiego. W tym czasie wyposażono wnętrze świątyni: ławki, konfesjonały, boazeria, oświetlenie, kaplica-krypta dla zmarłego proboszcza, umeblowanie i mozaika w prezbiterium, witraże. Zmieniono także nazwę ulicy Mikowej na ulicę ks. Juliana Chrościckiego. 12 kwietnia 1993 roku zmarł ks. prałat Henryk Miastowski, proboszcz parafii. Odszedł człowiek, którego życie było służbą i miłością. Ostatnie wypowiedziane przez Niego słowa to: "Powiedzcie ludziom, że ich kochałem".

W czerwcu 1993 roku kolejnym proboszczem parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus został ks. Jan Mężyński.

Lokalizacja na mapie: