Dzielnica w liczbach

Położona jest w lewobrzeżnej, południowo-zachodniej części Warszawy. Dzielnica graniczy od zachodu z Ursusem, od północy z Bemowem i Wolą, od wschodu z Ochotą i Mokotowem, a od południa z Ursynowem. Włochy zajmują obszar 28,63 km 2.

Dzielnica zyskuje obecnie coraz większą popularność stając się miejscem nowych inwestycji, przede wszystkim mieszkaniowych. Ponadto wiele renomowanych firm posiada siedziby właśnie na tym terenie (m.in. Microsoft, Avon, Mercedes – Benz i inne).

W dzielnicy dominuje głównie niska zabudowa, o której często decyduje obecność lotniska na jej terenie. Nie ma tutaj wielkich blokowisk, a coraz więcej nowoczesnych osiedli. Deweloperzy – co widoczne jest po liczbie prowadzonych inwestycji, zdają sobie sprawę, że Włochy są perspektywiczną dzielnicą. Świadczy o tym wzrost liczby mieszkańców w każdym roku oraz rozbudowa rejonu Rakowa.

Duże znaczenie dla rozwoju mają przebiegające przez jej obszar dwie trasy wylotowe z Warszawy: al. Krakowska i Aleje Jerozolimskie, al. 4 czerwca 1989 r., a także Południowa Obwodnica Warszawy, które w znacznym stopniu przyczynią się do usprawnienia komunikacji nie tylko w dzielnicy.
Bardzo dobrze rozwinięta jest komunikacja miejska, oprócz kilkunastu linii autobusowych, kursują linie tramwajowe oraz dwie kolejki – SKM i popularna WKD. Pozwala to na dotarcie do centrum w 15 – 20 min.

Mocnym punktem Dzielnicy Włochy jest swoisty krajobraz i rozproszona, ale obecna w wielu miejscach zieleń. Są tu dwa rozległe parki: stawy Cietrzewia z pięknym starodrzewiem oraz Park Kombatanta ze stawami Koziorożca.

Oświata w Dzielnicy Włochy stanowi stosunkowo spójny system, obejmujący: po pierwsze różne poziomy kształcenia i wychowania oraz zróżnicowane typy placówek, po drugie uzupełniająca się wzajemnie oferta placówek publicznych (18) i niepublicznych (36).
Wśród placówek publicznych najliczniejszą grupę stanowią przedszkola (10), wśród których znajduje się również 6 - oddziałowe przedszkole integracyjne. Edukację szkolną oferuje 6 szkół podstawowych, 3 licea ogólnokształcące oraz technikum wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku. Swoją siedzibę ma tu także Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Henryka Wieniawskiego oraz prywatna Uczelnia Techniczno-Handlowa.


Statystyka mieszkańców

Dane według Wydziału Badań i Analiz w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy
(źródło: Urząd Statystyczny w Warszawie)

2018:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2018 r.: 42 862
2017:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2017 r.: 41 929
2016:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 30 czerwca 2016 r.: 41 210
2015:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r.: 40 315
2014:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 30 września 2014 r.: 39 674
2
013:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 r.: 39 056
2012:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2012 r.: 38 278
2011:

całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 r.: 38 075 
2010:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010 r.: 39 929
2009:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009 r.: 39 690
2008:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008 r.: 39 651
2007:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2007 r.: 39 695
2006:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2006 r.: 35 820
2005:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2005 r.: 35 592
2004:
całkowita liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2004 r.: 35 271