Porady prawne

Telefoniczne i mailowe porady prawne i obywatelskie na terenie Warszawy
www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna 

Komunikat o działalności punktównieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie m.st. Warszawy >>

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Od 1 października br. w budynku Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257 w pokoju nr 12 (parter)
działa punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej /NPP/ prowadzony przez adwokatów i radców prawnych.
Punkt został przeniesiony z ul. Centralnej 24.

W punkcie NPP z darmowej pomocy prawnej mogą skorzystać te osoby, które dokonały zgłoszenia telefonicznego i nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Przed uzyskaniem porady prawnej osoby uprawnione zobowiązane są do złożenia stosownego oświadczenia.

Osoba udzielająca porady prawnej może żądać okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Nieodpłatna pomoc prawna zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2030 z późn. zm) obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
3a) nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego ub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kobiety w ciąży nieodpłatną pomoc prawną otrzymują poza kolejnością.
Osoby niepełnosprawne ruchowo lub posługujące się językiem migowym  mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej – z wyłączeniem  nieodpłatnej mediacji-  także poza punktem lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.  Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo bezpośrednio u radcy pełniącego dyżur w punkcie.


Osoby korzystające z porad proszone są o udzielenia opinii na temat uzyskanej pomocy prawnej. Opinia jest anonimowa i ma na celu zbadanie satysfakcji klienta. Urna na opinie znajduje się przy drzwiach wejściowych do pokoju nr 12.


Zapisy na porady prawne odbywają się pod
nr tel. 19 115
lub przez stronę www.um.warszawa.pl/nieodplatnapomocprawna

https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/news,14909,komunikat-w-zwiazku-z-zagrozeniem-covid-19.html


Godziny dyżurów punktu:
poniedziałek:    10.00 – 18.00
wtorek:              08.00 – 16.00
środa:                08.00 – 16.00
czwartek:          08.00 – 16.00
piątek:               08.00 – 16.00

Nieodpłatna pomoc prawna w Warszawie

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DLA MIESZKAŃCÓW WARSZAWY >>

- Poradnik o sprawach dotyczących spadku