Zarząd

Jarosław Karcz

Przyjmuje mieszkańców
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 405,
lub tel. (+48) 22 443 42 00, fax (+48) 22 443 42 03.

Monika Kryk

Przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 12.00-13.30 w pok. 409,
(od grudnia w godz. 9.00-12.00)
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410,
lub tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03.

Sebastian Piliński

Przyjmuje mieszkańców w pok. 411,
po uprzednim uzgodnieniu terminu z sekretariatem w pok. 410,
tel. (+48) 22 443 43 00, fax (+48) 22 443 42 03.