Informacje dot. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

INFORMACJA DLA PRZEDSIEBIORCÓW

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 t.j.), Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi w systemie teleinformatycznym  Minister właściwy do spraw gospodarki.
Wydział wykonuje czynności  określone w przepisach Działu II  ww. ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 

 

  • Zintegrowany wniosek CEIDG -1 o wpis, zmianę, wykreślenie, zawieszenie, wznowienie działalności gospodarczej
    adres: ceidg.gov.pl,
  • Rejestracja działalności gospodarczej  ON-LINE Centralna Ewidencja i Informacja o  Działalności Gospodarczej (CEIDG ) adres: ceidg.gov.pl,
  • Wyszukiwarka Przedsiębiorców CEIDG – adres: ceidg.gov.pl